ABSOLUTOA
 • IZENEMATEA 15 € (tenis eskolako ikasleek 10 €)
Eskura lehenengo partiduan edo Bizum bidez ordainduko da
 • Txapelketa KANPORAKETA erara izango da, KOADRO NAGUSIA eta KONTSOLAZIO KOADROA (QUICK) azken hau lehenengo partidan kaleratzen direnek jokatuko dute.
 • Set bateko berdinketa suertatzen bada SUPER-TIE break bat jokatuko da zuzenean
 • Banakakoan DUNLOP FORTx4 bote bat emango da koadro nagusiko partidu bakotzerako eta hau galtzen duenarentzat izango da.
 • Organizazioak epeak jarriko ditu partiduak jokatzeko. Norbaitek ezin badu jokatu epe barruan, kanpoan dagoelako, lesioagatik edo eguraldi txarragatik, hurrengo astean bi partidu jokatu beharko ditu (gehienez partidu bateko atzerapena). Atzeratutako partidua ez bada jokatzen, epe barruan jokatu ezin zuena joango da kalera.
 • Eguraldi txarra egiten badu, organizazioak astebete atzeratuko du epea.
§  Jokalariren batek dutxatzea nahi izanez gero, pista erreserbatzerakoan abisatu beharko du. Organizazioak bono bat emango dio Elkargunean dutxatzeko. 
 • Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero hauek hartuko dute erabakia.GAZTEAK
§  IZENEMATEA 5 € izango da eta lehenengo partiduan ordainduko da.
§  Partiduak jokatzeko pelotak organizazioak jarriko ditu (punto berdea).
§  Partiduak set batetara jokatuko dira (tie-break).
§  Txapelketa kanporaketa erara izango da, koadro nagusia eta kontsolazio koadroa (QUICK) azken hau lehenengo partidan kaleratzen direnek jokatuko dute. Koadroak eta joku ordena web orrian jarriko dira. Binakakoan koadro nagusia bakarrik izango da.
§  Partiduak normalean larunbat arratsaldez jokatuko dira. 
JOKU ORDENA OSTIRALETAN IPINIKO DA ONDORENGO LINKEAN:
§  Ordutegiarekin edo egunarekin arazoak dituenak aste horretako ostirala baino lehen abisatu beharko du, behin joku ordena web orrian argitaratzen denean ezingo da aldaketarik egin
§  Gurasoek edo laguntzaileek ezingo dute pista barruan egon eta ezta jokalariari gomendioak eman ere partidua jokatzen ari diren bitartean.
§  Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero hauek hartuko dute erabakia.
ABSOLUTO
 • INSCRIPCION 15€ (alumnos escuela de tenis 10€)
Se abonará en el primer partido o mediante Bizum.
 • ELIMINATORIA con CUADRO PRINCIPAL y CUADRO DE CONSOLACION (QUICK) éste último lo jugaran los eliminados en el primer partido.
 • En caso de empate a un set se jugará directamente un SUPER-TIE BREAK
 • En individuales se dará un bote de DUNLOP FORTx4 para cada partido del cuadro principal, el bote se lo quedará el jugador que pierda.
 • La organización pondrá un plazo para jugar los partidos. Si un jugador no pudiera jugar dentro de ese plazo, por viaje, por lesión o por mal tiempo, la semana siguiente tendría que jugar dos partidos (se podrá atrasar un partido como máximo). Si el partido atrasado no se juega, se eliminará al jugador que no podía jugar dentro de plazo.
 • En caso de mal tiempo, la organización ampliará el plazo una semana.
§  Si algún jugador se quiere duchar tendrá que avisar al reservar la pista. La organización le dará un bono para el Elkargune.
 • La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.

JOVENES
§     INSCRIPCION 5 €, se abonará en el primer partido.
§     La organización pondrá bolas (punto verde), 
§     Los partidos se jugarán al mejor de 1 set (Tie-break).
§     ELIMINATORIA con cuadro principal y cuadro de consolación (QUICK) éste último lo jugaran los eliminados en el primer partido. El cuadro y el orden de juego se podrán ver en la página web. En dobles sólo habrá cuadro principal.
§     Los partidos se jugarán normalmente el sábado a la tarde
LOS VIERNES SE PUBLICARÁ EL ORDEN DE JUEGO EN EL SIGUIENTE LINK:
§     Una vez que se haya publicado el orden de juego en la página web no se podrá hacer ningún cambio, el jugador que no pueda jugar perderá el partido.
§     Los padres o acompañantes deberán permanecer fuera de la pista y no pueden dar instrucciones durante el partido.
§     La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.