ALEBIN-INFANTIL
1.  IZENEMATEA 5 € izango da eta lehenengo partiduan ordainduko da, pelotak organizazioak jarriko ditu.
2.      Kategoriak: alebinak eta infantilak, neskak eta mutilak, banaka eta binaka.
3.      Partiduak set batetara izango dira, 6 jokutara. Urrezko tantu eta jokua egongo dira.
4.   Txapelketa kanporaketa erara izango da, koadro nagusia eta kontsolazio koadroa (QUICK) azken hau lehenengo partidan kaleratzen direnek jokatuko dute. Koadroak eta joku ordena web orrian jarriko dira. Binakakoan koadro nagusia bakarrik izango da
5.      Partiduak normalean larunbat arratsaldez jokatuko dira. 
JOKU ORDENA OSTIRALETAN IPINIKO DA ONDORENGO LINKEAN:
6.   Ordutegiarekin edo egunarekin arazoak dituenak aste horretako ostirala baino lehen abisatu beharko du, behin joku ordena web orrian argitaratzen denean ezingo da aldaketarik egin
7.   Gurasoek edo laguntzaileek ezingo dute pista barruan egon eta ezta jokalariari gomendioak eman ere partidua jokatzen ari diren bitartean.

8.    Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero hauek hartuko dute erabakia.
ALEBIN-INFANTIL
 
      Inscripción:   5 €, se abonará en el primer partido, la organización pondrá las bolas.
      Categorías:  alevín e infantil, femenino y masculino, individual y dobles.
     Los partidos se jugarán al mejor de un set a 6 juegos con juego de oro y punto de oro
     Eliminatoria con cuadro principal y cuadro de consolación (QUICK) éste último lo jugaran los eliminados en el primer partido. El cuadro y el orden de juego se podrán ver en la página web. En dobles sólo habrá cuadro principal.
      Los partidos se jugarán normalmente los sábados a la tarde
       LOS VIERNES SE PUBLICARÁ EL ORDEN DE JUEGO EN EL SIGUIENTE LINK:
      Una vez que se haya publicado el orden de juego en la página web no se podrá hacer ningún cambio, el jugador que no pueda jugar perderá el partido.
     Los padres o acompañantes deberán permanecer fuera de la pista y no pueden dar instrucciones durante el partido.
    La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.