#27 AZKOITIKO OPENA ABSOLUTOA 2019
FINALISTA ETA ORGANIZATZAILEAK