ARAUAK – ABSOLUTOA
 • IZENEMATEA 15 € (tenis eskolako ikasleek 10 €) binaka 10 € bikotea
Eskura lehenengo partiduan edo Bizum bidez ordainduko da
 • Txapelketa KANPORAKETA erara izango da, KOADRO NAGUSIA eta KONTSOLAZIO KOADROA (QUICK) azken hau lehenengo partidan kaleratzen direnek jokatuko dute. Binakakoan koadro nagusia bakarrik izango da.
 • Set bateko berdinketa suertatzen bada SUPER-TIE break bat jokatuko da zuzenean
 • Banakakoan DUNLOP FORTx4 bote bat emango da koadro nagusiko partidu bakotzerako eta hau galtzen duenarentzat izango da.
 • Organizazioak epeak jarriko ditu partiduak jokatzeko. Norbaitek ezin badu jokatu epe barruan, kanpoan dagoelako, lesioagatik edo eguraldi txarragatik, hurrengo astean bi partidu jokatu beharko ditu (gehienez partidu bateko atzerapena). Atzeratutako partidua ez bada jokatzen, epe barruan jokatu ezin zuena joango da kalera.
 • Eguraldi txarra egiten badu, organizazioak astebete atzeratuko du epea.
 • Jokalariren batek dutxatzea nahi izanez gero, pista erreserbatzerakoan abisatu beharko du. Organizazioak bono bat emango dio Elkargunean dutxatzeko. 
 • Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero hauek hartuko dute erabakia.


REGLAMENTO - ABSOLUTO
 • INSCRIPCION 15€ (alumnos escuela de tenis 10€), Dobles 10 €/pareja
Se abonará en el primer partido o mediante Bizum.
 • ELIMINATORIA con CUADRO PRINCIPAL y CUADRO DE CONSOLACION (QUICK) éste último lo jugaran los eliminados en el primer partido.
 • En caso de empate a un set se jugará directamente un SUPER-TIE BREAK
 • En individuales se dará un bote de DUNLOP FORTx4 para cada partido del cuadro principal, el bote se lo quedará el jugador que pierda.
 • La organización pondrá un plazo para jugar los partidos. Si un jugador no pudiera jugar dentro de ese plazo, por viaje, por lesión o por mal tiempo, la semana siguiente tendría que jugar dos partidos (se podrá atrasar un partido como máximo). Si el partido atrasado no se juega, se eliminará al jugador que no podía jugar dentro de plazo.
 • En caso de mal tiempo, la organización ampliará el plazo una semana.
 • Si algún jugador se quiere duchar tendrá que avisar al reservar la pista. La organización le dará un bono para el Elkargune.
 • La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.