ABSOLUTOA
1.    Partiduak larunbat eta igandeetan jokatuko dira. jokalariek eguna jarri eta pista erreserbatu beharko dute. Organizazioak epeak jarriko ditu partiduak jokatzeko.
2.    IZENEMATEA 15 € 
Eskura lehenengo partiduan edo Bizum bidez ordainduko da. 

3. Txapelketa KANPORAKETA erara izango da, KOADRO NAGUSIA eta KONTSOLAZIO KOADROA QUICK, azken hau lehenengo partidan kaleratzen direnek jokatuko dute.

4.    Set bateko berdinketa suertatzen bada MATCH TIE-BREAK bat jokatuko da, hau da, tie-break bat 10 puntutara. 

5.    DUNLOP FORTx4 bote bat emango da koadro nagusiko partidu bakotzerako eta hau galtzen duenarentzat izango da.

6.   Norbaitek ezin badu epe barruan jokatu, kanpoan dagoelako, lesioagatik, eguraldi txarragatik..., hurrengo astean bi partidu jokatu beharko ditu (gehienez partidu bateko atzerapena). Atzeratutako partidua ez bada jokatzen, epe barruan jokatu ezin zuena joango da kalera.

7.    Eguraldi txarra egiten badu, organizazioak astebete luzatuko du epea.

8.    Jokalariren batek dutxatzea nahi izanez gero, pista erreserbatzerakoan abisatu beharko du. Organizazioak bono bat emango dio Elkargunean dutxatzeko. 

9.   Txapelketaren martxa organizatzaileek kontrolatuko dute eta arazoren bat izanez gero hauek hartuko dute erabakia.


ABSOLUTO
1.    Los partidos se jugarán los sábados y domingos, los jugadores se ocuparán de poner el día y de reservar pista. La organización pondrá un plazo para jugar los partidos.

2.    INSCRIPCION 15€ 
Se abonará en el primer partido o mediante Bizum.

3. ELIMINATORIA con CUADRO PRINCIPAL y CUADRO DE CONSOLACION QUICK, éste último lo jugaran los eliminados en el primer partido.
4.    En caso de empate a un set se jugará un MATCH TIE BREAK , un tie-break a 10 puntos.

5.    DUNLOP FORTx4 para cada partido del cuadro principal, el bote se lo quedará el jugador que pierda.

6.   Si un jugador no pudiera jugar dentro de plazo, por viaje, por lesión o por mal tiempo, la semana siguiente tendría que jugar dos partidos (se podrá atrasar un partido como máximo). Si el partido atrasado no se juega, se eliminará al jugador que no podía jugar dentro de plazo.

7.    En caso de mal tiempo, la organización ampliará el plazo una semana.

8.  Si algún jugador se quisiera duchar tendrá que avisar al reservar la pista. La organización le dará un bono para el Elkargune.

9.  La marcha del campeonato será controlada por el comité organizador, cuyas decisiones a los problemas que puedan plantearse serán inapelables.